Grant Thornton

Poradenská společnost Grant Thornton v médiích

"Spolupráci s Navimedii nemůžu jinak než doporučit. Cením si profesionálního přístupu, zkušeností z mediálního prostředí a zodpovědného přístupu. Pohybujeme se v oblasti, kde je informace tou nejcennější komoditou, a proto jsme si ke komunikaci vybrali právě Navimedia."

David Pirner, zakládající a většinový Partner Grant Thornton Advisory

Situace:

Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství a manažerského a transakčního poradenství. Grant Thornton působí na trhu od roku 1924 a v současnosti patří mezi 6 největších organizací svého druhu na světě. V členských firmách Grant Thornton v současnosti pracuje přes 42 000 profesionálů, kteří působí ve více než 130 zemích celého světa. Společný roční obrat členských firem dosahuje 4,2 miliard EUR. Grant Thornton si na českém trhu vybudoval silnou pozici. Grant Thornton v České republice poskytujeme kompletní nabídku služeb od oblasti auditu, daňového poradenství a služeb mzdového účetnictví včetně, manažerského a transakčního poradenství. Roční obrat Grant Thornton v České republice v současnosti přesahuje 200 miliónů Kč, v kancelářích v Praze a Brně pracuje přes 100 odborníků. Grant Thornton poskytuje v České republice služby více než 700 klientům z privátní i veřejné sféry, k nimž patří i polovina Czech TOP 100 firem.


Zadání:

Přestože Granth Thornton patří v oblasti poradenství celosvětové k absolutní špičce, jeho obraz v českých médiích tomu neodpovídá. Je nutné zvýšit povědomí o značce GT a v horizontu měsíců nikoliv let zásadně znásobit počet i kvalitu mediálních výstupů.  

Řešení:

Po mediální analýze se potvrdil náš předpoklad, že produkt, tedy poradenské know-how, je velmi kvalitní. Potíž spočívala v neznalosti mediálního prostřední, v nevhodném výběru témat a ve složitém jazyku jejich prezentace. Navržená strategie spočívala v několika bodech:

1. Navržení systému výběru a rozpoznání takových témat, která zasahují celou českou veřejnost a takových témat, o které ekonomické redakce aktuálně stojí.

2. Zjednodušení mnohdy příliš odborného jazyka, který bude srozumitelný ekonomickým novinářům i široké novinářské obci.

3. Seznámení zástupců GT s klíčovými redakcemi a klíčovými ekonomickými novináři v ČR pomocí osobních schůzek a krátkých eventů.

4. Příprava systému rychlých a hlavně mediálně atraktivních komentářů k aktuálním ekonomickým tématům.

5. Příprava nových témat, která doposud neležela na stole, ale která patří do oblasti core businessu klienta.

Výsledek

Po zprocesování výše uvedené strategie se podařilo značku GT výrazně umístit do českého veřejného prostoru s vysokým akcentem na cílovou skupinu ve vysokém a TOP managementu českých firem.

• Více jak 4násobné meziroční navýšení počtu mediálních výstupů po prvním roku spolupráce

• Udržení nastaveného trendu i v následujících letech

• Vytvoření databáze spolupracujících novinářů

• Prezentace témat, která jsou pro GT klíčová a v nichž poradci GT na trhu dominují

• Trvalé usazení GT speakerů jako expertů na oblast IT, dopravy, rodinných firem, alternativní mobility, komunikace (DVB T-2), HR a daňového poradenství


 „Mám pocit, že jsme pomohli lidem z GT dívat se na svou práci jinou optikou, nalézt téma tam, kde třeba na první pohled není vidět a používat jazyk tak, aby jim novináři rozuměli. Důležitá byla často i rychlost reakci. Někdy i v řádu minut. Mnohdy jsme tak s naším komentářem na aktuální ekonomické téma byli v médiích první a tedy nejvíce citovaní. A také se nám dařilo nastolit nová témata, ve kterých byli zástupci klienta silnější než konkurence. A to je vždy výhoda.“

Hugo Trkal, PR manažer Navimedia s.r.o.