Krizová komunikace

Krizová komunikace má svá pravidla. Ta se do značné míry liší od pravidel té běžné komunikace. Naučíme vás, jak poznat krizi dopředu, jak být připravení, jak dopředu minimalizovat rizika, jak získat čas, když krizovka přijde a jak se zachovat. Naučíte se formulovat své postoje, naučíte se vybírat věci, které zveřejnit a které ne, naučíte se principy, co v době krizové komunikace dělat a jak jí projít bez větších ztrát. Projdeme si ukázky správné a špatné krizové komunikace. A v praxi a na vám blízkých tématech si vše vyzkoušíte. Všechny informace si odnese v přehledném tištěném dokumentu.

orientační cena: 15.000 Kč/jednorázově