Marketingová analýza a strategie

Strategie online marketingu je formálně zdokumentovaný plán nejefektivnějšího využití finančních prostředků konkrétního subjektu a dosažení podnikatelských cílů (zvýšení prodeje, zvýšení tržního podílu, zvýšení znalosti značky, udržení si konkurenční výhody apod). Budeme studovat a zkoumat váš web, klienty, PR, marketing, konkurenci, distribuční kanály i vaše on-line kampaně. Analýza určí vaši pozici, efektivitu a na jejím základě vám vytvoříme strategii on-line marketingu, připravíme marketingový plán i optimální rozpočet na 12 měsíců. Výstupem strategie online marketingu je formální dokument v PDF detailně popisující, jak efektivně dosáhnout stanovené obchodní cíle v co nejkratším možném čase a s optimálním poměrem nákladů. Obvyklý rozsah dokumentu je cca 30 – 60 stran.

orientační cena: 80.000 Kč/jednorázově