Ledvinová kalkulačka

Jak upevnit pozici jedničky v prevenci onemocnění ledvin v ČR?

„Ledvinová kalkulačka patří od roku 2015 mezi naše nejúspěšnější marketingové projekty. Od zadání až po finální reporting šlo o naprosto profesionální agenturní práci. Kreativní provedení i realizace zcela naplnily naši představu. Nejenže pomáháme lidem a píše se o nás, ale také stoupl náš „kredit preventisty“ jak mezi zaměstnanci, tak v řadách našich partnerů zdravotníků.“

Lucie Kocourková, head of marketing B. Braun Medical s.r.o.

Situace: 

Společnost B. Braun CZ/SK je součást nadnárodního koncernu s obratem přes 6 mld EUR. V ČR patří k největším poskytovatelům nefrologické a dialyzační péče. Prevenci onemocnění ledvin se věnuje dlouhodobě. Je nedílnou součástí filosofie společnosti a její social responsibility. PR aktivity se v oblasti prevence soustředí na prezentaci preventivních doporučení v médiích, poskytování odborných odpovědí nefrologů, obsahově koresponduje s tématy Světového dne ledvin.


Zadání: 

Vymyslete NĚCO, co má silný mediální potenciál, koresponduje s naší filosofií a posune nás výrazně dopředu v prevenci onemocnění ledvin v ČR.


Řešení: 

Standardní media relations například ve vztahu ke Světovému dni ledvin určitě funguje, ale dělá ho každý. Stejně tak například „desatero zdravých ledvin“ nebo získávání mediálního prostoru pro lékaře. Známé rčení „odliš se nebo zemři“ tyto aktivity určitě nenaplňují. Požadované NĚCO musí být zcela unikátní s širokým masovým zásahem. Něco, co lidé budou chtít dělat sami o sobě, aniž bychom je k tomu nutili. A zároveň něco, o čem budou novináři pravidelně psát.


  • Základ brainstormingu: potřebujeme NĚCO, co osloví ve vztahu k prevenci osloví veřejnosti, média i odborníky
  • Výsledek brainstormingu: on-line test/aplikace s výsledným doporučením lékaře.
  • Název: musí evokovat konkrétní výpočet, vědeckou hodnotu, důvěru: Ledvinová kalkulačka


Proces: 

Ledvinová kalkulačka musí být prezentována jako orientační výpočet rizika onemocnění ledvin, který nikdy ovšem nenahrazuje návštěvu lékaře. Během cca 1 měsíce je nutné společně s lékaři:

1.       Určit momenty klíčové pro stanovení míry rizika onemocnění ledvin.

2.       Natextovat tyto momenty do srozumitelných otázek.

3.       Připravit algoritmus bodování a výpočtu rizika onemocněním ledvin.

4.       Připravit s právníky podmínky užití služby.

5.       Graficky, funkčně s ohledem na UX připravit microsite www.ledvinovakalkulacka.cz .

6.       Napsat texty pro ostatní části microstite.

7.       Zapojit do celého procesu nezpochybnitelné autority v oblasti prevence ledvin.

8.       Testovat a upravovat aplikaci tak, aby odpovídala po uživatelské, lékařské i právní stránce.

9.       Připravit tiskovou zprávu, připravit TK, oslovit klíčové mainstream zdravotnické novináře.

10.   Spustit aplikaci, zrealizovat TK a následně individuálně pracovat na průběžném zveřejňování.


Výsledek:

·         Spuštění webu www.ledvinovakalkulacka.cz a www.oblickovakalkulacka.sk během 2 měsíců

·         Přes 40.000 návštěvníků během prvních 10 dní (bez inzertní podpory)

·         Za první rok více jak 50 mediálních výstupů v hodnotě AVE=8,9 MIO Kč

·         20 médií na startovací TK, účast v life style TV pořadech a diskusních platformách

·         Pravidelné získávání dat: kalkulačka stanovila u 70 % velmi nízké riziko onemocnění ledvin, u 27 % lidí doporučila návštěvu praktika a 3 % respondentů návštěvu nefrologického specialisty

·         Zvýšený zájem o poskytování zdravotnických služeb v síti dialyzačních středisek klienta

·         Upevnění pozice lídra v oblasti prevence onemocnění ledvin mezi nestátními subjekty

·         Vytvoření prostoru pro vznik projektu „Ledvinová kalkulačka II.“ určené jako diagnostický nástroj pro praktické lékaře


„Čekání na nejlepší nápad je občas dlouhé, přemýšlení pak už bolí. Ledvinová kalkulačka nebyl tento případ. Ta myšlenka se narodila ani ne po  hodině brainstormingu a vlastně i následná realizace jela jako po drátkách. Kéž by to takhle šlo vždycky.“


                                                                                       Tomáš Carba, CEO Navimedia s.r.o., autor nápadu Ledvinová kalkulačka