Lidé v kampani

Navýšení důvěry v politiky

Konkretizování osob podílející se na politické kampani. Medializace směřující k jejich pozitivní reputaci na veřejnosti. Pozitivní ovlinění kampaně.