Marketingový výzkum / plán

Pochopte trh a budete veselejší a hlavně bohatší

Marketingový výzkum na míru pro Vás!

Marketingový průzkum je systematické shromažďování a vyhodnocování informací, které vedou k pochopení požadavků trhu. Najdeme Vám odpovědi na otázky týkající se nákupního chování zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy, vnitro a vně podnikové činnosti, cen a dalších prvků systému marketingového řízení. (Hradec Králové, Pardubice, celé Východní čechy).