on-line marketing
Marketingová analýza a strategie

Strategie online marketingu je formálně zdokumentovaný plán nejefektivnějšího využití finančních prostředků konkrétního subjektu a dosažení podnikatelských cílů (zvýšení prodeje, zvýšení tržního podílu, zvýšení znalosti značky, udržení si konkurenční výhody apod). Budeme studovat a zkoumat váš web, klienty, PR, marketing, konkurenci, distribuční kanály i vaše on-line kampaně. Analýza určí vaši pozici, efektivitu a na jejím základě vám vytvoříme strategii on-line marketingu, připravíme marketingový plán i optimální rozpočet na 12 měsíců. Výstupem strategie online marketingu je formální dokument v PDF detailně popisující, jak efektivně dosáhnout stanovené obchodní cíle v co nejkratším možném čase a s optimálním poměrem nákladů. Obvyklý rozsah dokumentu je cca 30 – 60 stran.

orientační cena: 80.000 Kč/jednorázově

Google kampaně

Brand a výkon. To jsou dvě oblasti, které Sklik kampaně skvěle umí. Nejdříve si společně stanovíme cíle i cílovou skupinu. Pak vám připravíme inzertní plán a rozpočet. Připravíme grafiku a texty a správně nastavíme kampaň. Pak už jen textvou, bannerovou, remarketing nebo videoreklamu nasadíme a budeme ji optimalizovat a reportovat výsledky. Výdaje máte skvěle pod kontrolou a můžete si spočítat jejich návratnost.

orientační cena: 20.000 Kč/měsíčně

Sklik kampaně

Brand a výkon. To jsou dvě oblasti, které Sklik kampaně skvěle umí. Nejdříve si společně stanovíme cíle i cílovou skupinu. Pak vám připravíme inzertní plán a rozpočet. Připravíme grafiku a texty a správně nastavíme kampaň. Pak už jen textvou, bannerovou, remarketing nebo videoreklamu nasadíme a budeme ji optimalizovat a reportovat výsledky. Výdaje máte skvěle pod kontrolou a můžete si spočítat jejich návratnost.

orientační cena: 20.000 Kč/měsíčně

E-mail marketing

Newsletter je jeden z nejúčinnějších marketingových nástrojů pro dosažení vašich obchodních cílů. Jeho efektivita je až zarážející. Ukazuje se, že když se návštěvník vašich stránek registruje k odběru newsletteru, stane se s 86 % pravděpodobností v nejbližších 3 měsících vaším zákazníkem. Nejdříve vám připravíme e-mailingovou strategii, která určí, jaké produkty či služby se budou komunikovat, komu, kdy a jak často, jakou formou, co měřit a jak testovat. Postaráme se o texty, grafiku, rozesílku i vyhodnocení a pomůžeme vám s budováním databáze.

orientační cena: 15.000 Kč/měsíčně