Stakeholder management

Všichni ti, kteří mají vliv něco ovlivnit.

Pro své klienty zpracováváme komplexní analýzy jednotlivých cílových skupin (stakeholders) a na jejich základě navrhujeme dlouhodobé strategie budování vztahů s nimi. Úspěšnost této práce je následně měřena dlouhodobými výzkumy názorů na danou společnost.